පකිස්ථානයේ රජය අසභ්‍ය විකාශනය කිරීමකින් පසුව රාජ්‍ය රූපවාහිනී ප්‍රධානියා නෙරපා හරියි

අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ගේ චීනයේ චාරිකාව විකාශනය කිරීමේ දී “බෙයිජිං” වෙනුවට “හිගා කෑම” යන ශීර්ෂ පාඨය කියවීම නිසාපාකිස්ථාන රජය විසින් හසන් ඉමාඩ් මොහොමඩ් මහතා රාජ්‍ය රූපවාහිනී සේවයෙහි වැඩ බලන ප්‍රධානියාගේ තනතුරෙන් ඉවත් කර ඇත. පකිස්ථාන අගමැති බීජිංහි හිඟ මුදල් ගෙවීමේ අර්බුදය අවසන් කිරීම සඳහා මූල්‍යමය ආධාර ඉල්ලා සිටියේය.

ඉම්රාන් ඛාන් කතා කරමින් සිටියදී, තත්පර 20-25 ක කාලයක් තිරය මත දිව ගිය”හිගා කෑම” පාඨයෙන් පසු PTV සමාව ඉල්ලීය. මෙය හිතා මතාකලේ දැයි සමාජ මාධ්‍යයන් හි විවාදයක් ආරම්භ විය.