මුදල් ඇමති ජෛට්ලි ආර්ථිකය විධිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන තීන්දුවක් ලෙසඅවමුල්‍යකරණය  කිරීම නම් කරයි

ආර්ථිකය විධිමත් කිරීම සඳහා රජය විසින් ගෙන ඇති වැදගත් තීරණ ගැනීමේ දාමය තුළ අවමුල්‍යකරණය කිරීමඑකක් බව, මුදල් ඇමති අරුන් ජෙට්ලි පවසා තිබේ.

දුර්වල කොටස් පවා විධිමත් ආර්ථිකයේ කොටසක් බවට පත් කිරීම සඳහා මූල්‍යඇතුලත් කිරීම තවත් වැදගත් පියවරක් බව ඔහු පැවසිය.

අවමුල්‍යකරණයට වසර දෙකක නිමවීමත් සමඟ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ දීජෙට්ලි මහතා කියා සිටියේ, ආණ්ඩුව මුලින්ම ඉන්දියාවෙන් පිටත කළු මුදල් ඉලක්ක කර ඇති අතර වත්කම් හිමියන්ට දඩ මුදල් ගෙවීම සඳහා මුදල් ආපසු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

ඉන්දියාවමුදල් ආධිපත්‍යයක් ඇති ආර්ථිකයක් බව පවසමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේඅවමුල්‍යකරණයවිසින් බැංකුවල තැන්පත් කිරීමට මුදල් හිමිකරුට බල කෙරුනු බවයි. ඔහු කියා සිටියේ තැන්පත් කර ඇති මුදල් අයිතිකරු සමඟ හඳුනාගෙන ඇති බවත් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රතිචාරය ලැබී ඇත්තේ 17 ලක්ෂ 42,000 ක් වූ ගිණුම් හිමියන්ගෙන් බවත්ය. විධිමත් ක්‍රමයේ කොටසක් බවට පත් වූ තවත් ආයෝජනයක් සඳහා අන්යොන්‍ය අරමුදල් සඳහා විශාල මුදලක් බැර කරන ලදී.

මුදල් තොගය රාජසන්තක කිරීම අවමුල්‍යකරණයකිරීමේ අරමුණක් නොවේ. ජෙට්ලි මහතා කියා සිටියේ, එම මුදලින් විධිමත් ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීම හා හිමිකරුවන් බදු ගෙවීමට කටයුතු කරන බවයි. එය පුළුල් අරමුණක් විය.

මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, GST හි විශ්වසනීයත්වය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම විශාල වශයෙන් මුදල් ගනුදෙනු වසා දමා ඇති බවයි. ආර්ථීකයේ මෙම විධිමත්භාවය, බදු ගෙවන්නන්ගේ පදනම වැඩි කිරීම සඳහා පෙර-ජීඑස්ටී තන්ත්‍රයේ ලක්ෂ 64 සිට පශ්චාත්-ආන් ජීඑස්ටී තන්ත්‍රයේ එක් කෝටි20 ලක්ෂයක බදු ගෙවන්නන් බවට පත්ව ඇත.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ, පුද්ගල ආදායම් බදු එකතු කිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයට බලපෑම් ඇති වී ඇති බවයි.