ඊළඟ දශකය තුල ඉන්දියාවට සියයට 7 ත් 8 ත් අතර ඉහළ වර්ධන අනුපාතයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි වනු ඇත – අරුන් ජෙට්ලි

ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන නැඟීඑන ආර්ථිකයන් අතර ඉන්දියාවට, ඊලඟ දශකය තුල සියයට 7 සිට 8 දක්වා ඉහල වර්ධනයක් පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජේට්ලි ප්‍රකාශ කළේය.

 

නිව්යෝක්හි ඉන්දියානු කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ  බංකොලොත්භාවය පිළිබඳ සංග්‍රහයසම්මන්ත්‍රණයේදී වීඩියෝ සාකච්ඡා පැවැත්වීම මගින් සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගි වූ ජෙටීලි මහතා මේ බව පැවසුවේය.

 

ඉන්දියාවේ ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව අවධාරණය කළ මුදල් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඉන්දියානු ආර්ථිකයේ අනාගත විභවතාවන් සමඟ IBC දැන් ක්‍රියාත්මක වන සාධාරණ ආකාරය මත ආයෝජකයින් සැලකිලිමත් වන අතර ඒ නිසා ඉන්දියාව තුළ ආයෝඡනයක් ගැන බැරෑරුම්ව සිතා බැලීමට ආයෝජකයින්ට අවස්ථාවක් සැලසෙන බවයි.