පුටින්: එක්සත් ජනපදය තහනම් මිසයිල සංවර්ධනය කරන්නේ නම්, රුසියාව ද එසේ කරනු ඇත

ප්‍රධාන ආයුධ ගිවිසුමෙන් ඉවතට ගොස් තහනම් කරන ලද මිසයිල් සංවර්ධනය කිරීමට පටන් ගනී නම්, මොස්කෝවද එයම කරනු ඇති බවට රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් බදාදා දින එක්සත් ජනපදයට අනතුරු ඇඟවීය.

 

එක්සත් ජනපදය ගිවිසුමෙන් බැහැර වීම සඳහා නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කල බවට පුටින් චෝදනා කලේය. මේ ආකාරයේ ආයුධ තිබීමට තත්ත්වය වෙනස් වී ඇති බව එක්සත් ජනපදය විශ්වාස කරන බව ඔහු පැවසීය.

 

රුසියානු වංචා ගැන සඳහන් කරමින් දින 60 ක් ඇතුලත අන්තර්-න්‍යෂ්ටික බලකාය යටතේ සිය වගකීම් වොෂින්ටනය අත්හිටුවනු ඇති බවට එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පේ, නේටෝ රැස්වීමක දී නිවේදනය කර දිනකට පසුව පුටින් මෙම ප්‍රකාශය කලේය.