සවුදි අරාබිය, ජනවාරි මාසයේදී සිය තෙල් අපනයනය 10% කින් අඩු කරයි

සවුදි අරාබියේ ඔපෙක් සංවිධානය විසින් ජනවාරි මාසයේ දී තෙල් නිෂ්පාදනය සියයට 10 කින් කපා හරිනු ඇත.

සෞදි බලශක්ති ඇමති කාලිඩ් අල් ෆාලි පවසා ඇත්තේ ලොව ප්‍රධානතම බොරතෙල් සැපයුම්කරුවා නොවැම්බර් මාසයේදී එහි බැරල් මිලියන 8.0 සිට නොවැම්බර් මාසයේ දක්වා එහි බැරල් මිලියන 7.2 ක් දක්වා කපා හරින බවයි. තව ද පෙබරවාරියේදී  100,000 bpd කප්පාදුවක් නිවේදනය කලේ ය.

ඔපෙක් හා එහි සගයන් පසුගිය මාසයේ දී තම සමස්ත නිෂ්පාදිතය මිලියන 1.2 කින් කපා හැරීම සඳහා සැපයුම් ගලා බසින මිල ගනන් ඉහල දැමීමට හා ඉල්ලුම පහත වැටිය හැකි වනු ඇත.

රියාද්හි පැවැත්වූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී, බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කලේ, රාජකීය දැවැන්ත ඛනිජ තෙල් සංචිත මීට පෙර සිතූවාට වඩා විශාල බවය.

පසුගිය වසර අවසානයේදී තෙල් බැරල් බිලියන 263.2 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව පෙන්වා දුන් අමාත්යංශය, දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇති බැරල් බිලියන 261 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව පෙන්වීය.