ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංවිධානයේ ශ්‍රෙණිගතකරණයේහි මේරි කොම්ගේ නම උඩින්ම


එ.අයි.බි.එ. (AIBA) හෙවත් ජාත්‍යන්තර බොක්සිං සංවිධානයේ (International Boxing Association), නවතම ශ්‍රෙණිගතකරණයේහි මේරි කොම්ගේ නම උඩින්ම රැඳී ඇත. පසුගිය වසර නවදිල්ලියේහි පැවැත්වුනු  48kg ශ්‍රේණියේ කාන්තා බොක්සිං ශූරතා තරඟ වටටෙය්න් සය වන වටාවට අඅයට දිනාගැනිමට හැකිවුනු විශිස්ථ ජයග්‍රහණයත් සමගින් කාන්තා බොක්සිං ක්ෂේත්‍ර යේ ඇගේ ස්ථානය ඒ අයුරින් ඉහල නැංවිගොස් ඇත. එම ශ්‍රේණිගතකරණයෙන් මුළු ලෝකයේම කාන්තා බොක්සිං ශූරින් අතරින් ඇයට පොයින්ට්ස් 1700 ක් දිනා ගැනිමට හැකිවුවාය. කෙසේ නමුදු, 2020 ඔලිම්පික් සිහිනය (2020 Olympic) සපුරා ගැනිමට මේරිට ඇගේ බර 51kg න් ඉහල නංවා ගැනිමට අනිවාර්‍ය වි ඇත. ඊට හේතුව, 48kg කාන්තා බොක්සිං ඉසව්ව ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඇතුලත්ව නොතිබීම වේ.