අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මැලේසියාවේ පාර්ලිමේන්තු සභික ධාටුක් සැරි අන්වර් ඊබ්‍රහිම්ව මුණ ගැසේ

මැලේසියාවේ පාර්ලිමේන්තු සභිකයෙක් මෙන්ම කිඩිලාන් රක්යාර් (Keadilan Rakyar) පක්ෂයේ නායක, ධාටුක් සැරි අන්වර් ඊබ්‍රහිම් (Datuk Seri Anwar Ibrahim ) මහතා, ඊයේ අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාව හමුවිය. ඊබ්‍රහිම් මහතාගේ මෙම ඉන්දිය චාරිකාවට කේෂ්වාන් සුබ්‍රමනියම් සහ කුමාර් රාම්නයිදු යන මැලේසියන් පිර්ලිමේන්තු සභිකයින් දෙදෙනාද සම්බන්ධවි සිටිය බව වාර්තා සඳහන් කතරයි. දෙදෙනාගේ සාචකච්ජා මධ්‍යයේ අන්න්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතායන්ට අදාළ ද්විපාර්ශ්වික, කලාපිය සහ ගෝලිය විෂයන් ගණාවකට සැළකිල්ල දැක්විම සිදුව ඇත.