ලේබර් පක්ෂය, ‘බ්‍රැක්සිට්’ ඇනහිටුමින් මිදීමකට අළුතින් මැතිවරණයක් පැවැත්විමේ ඉල්ලිමක් ඉදිරිපත් කරයි

‘බ්‍රැක්සිට්’ ප්‍රශ්ණය තුළින් දැන් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව තුල තුඩුදි ඇති ඇනහිටුමින් මිදිමකට අළුතින් මහ මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙසට බ්‍රිතාන්‍යෙයේ ප්‍රධානතම විපක්ෂ කණ්ඩායම වන ලේබර් පාර්ටි (Labour Party) පක්ෂයේ නායක ජැරෙමි කොර්බින් (Jeremy Corbyn), ඊයේ ඉල්ලිමක් පිරිනමා ඇත. උතුරු එංගලන්තයේ වේක්ෆීල්ඩ් හි (Wakefield) ජනමාධ්‍යය අමතමින් එම කාරණය තවදුරටත් පැහැදිළි කල ඔහු, තම පක්ෂයට යම් විධියකින් බලය පිරිනැමුනත් බ්‍රසෙල්ස් (Brussels) සමගින් එම ගණුදෙනුව ගැන නැවත සාකච්ජා කිරිමට අපේක්ෂා කරනා බව යයි සඳහන් කර ඇත. කෙසේ නමුදු, ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන යුරෝපා හවුල (European Union) නැවත ගණුදෙනුවක් ගැන වන යෝජනාවකට මුළුමණින්ම බැහැර කොට ඇත.