එක්සත් ජනපදය සහ උතුරු කොරියාව ට්‍රම්ප්-කිම් ශිඛර හමුවට පෙර හමුවිමක් පවත්වා ගැනිමට සැරසෙති

එක්සත් ජනපදය සහ උතුරු කොරියාව, වියේට්නාමයේ හැනොයි නගරයේහි පෙබරවාරි මස අග දෙරටේ නායකයින් දෙදෙනා අතර වියේට්නාමයේ හැනොයි නගරයේහි පැවැත්විමට යන දෙවන ශිඛර හුමුවට පෙර හමුවිමක් පවත්වා ගැනිමට සැරසෙන බව දකුණු කොරියාව ඊයේ ප්‍රකාශ කොට ඇත. එම හමුව ගැන තවදුරටත් පැහැදිළි කිරිමක් පිරිනමන දකුණු කොරියාවේ ජනාධිපති කාර්‍යාලයේ බලධාරියෙක් එ.ජ. සහ උතුරු කොරියා හමුව ලබන සතියේ සිදුවිය හැකියයි තවදුරටත් පෙන්වදි ඇත. උතුරු කොරියා ගණුදෙනු සඳහා පත්කොට ඇති විශේෂ නියෝජිත ස්ටෙෆන් බෙයිගුන් යෝජිත වියේට්නාම් ශිඛර හමුව ගැන සාකච්ජා කිරිමට පසුගිය සතියේ ප්‍යොංග්යෑංග් වලට චාරිකාවකට නිරතවිය.