අයි එම් එෆ් ප්‍රධානියා බ්‍රැක්සිට අභියෝගය ගැන බ්‍රිතාන්‍යයට අනුතුරු හඟවයි

බ්‍රැක්සිට් (Brexit) හෙවත් එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත්විම, අනතුරුව පසුබිම ගැන බ්‍රිතාන්‍යයට අනතුරු හැඟවිම් සිදුකරන ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සංවිධානයේ (International Monetary Fund), (IMF),  ප්‍රධානියා වන ක්‍රිෂ්ටින් ලගර්ඩේ (Christine Lagarde) මහත්මිය, බ්‍රැක්සිට් අනුතරුව බ්‍රිතාන්‍ය යේ ආර්ථික සමෘද්ධිය පෙර විධියෙන් පවතිද යන්න සැක සහිත යැයි පෙන්වාදි ඇත. ඩුබායිහි ඊයේ පැවැත්වුනු ලෝක ආණ්ඩු ශිඛර හමුව (World Government Summit) අමතමින් ඇය බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත්විමට ගත් තීරණයට දැඩි ලෙසින් විවේචන එල්ල කොට තිබුනාය. බ්‍රිතාන්‍යය මාර්තු මස 29 දා යුරෝපා හවුලේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත්වි යාමට නියමිතය.