ගුවන් හමුදාපති බිරේන්ද්‍ර සිං ධනෝවා සිව් දින බංග්ලාදේශ් චාරිකාවක් අද සිට අරඹයි

ඉන්දිය ගුවන් හමුදාපති බිරේන්ද්‍ර සිං ධනෝවා (Chief of Air Staff Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa) සිව් දින බංග්ලාදේශ් චාරිකාවක් අද සිට අරඹ කොට ඇත. ඉන්දිය ගුවන් හමුදාපති වරයා බංග්ලාදේශයේහි අග්‍රාමාත්‍ය වරියව සහ ත්‍රිවිධ හමුදා ප්‍රධානින්වද හමුවිමට නියමිතය. ඔහු බංග්ලාදේශයේ බංග්ලාදේශ් ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම් සහ පුහුණු ඒකක විමසුමට ලක්කොටදිමටද අපේක්සා කරන බව ඉන්දිය ගුවන්හමුදා නිල ප්‍රකාශ මගින් තවදුරටත් සඳහන් කරයි.