අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි අතින් ග්‍රෑටර් නොයිඩාහි අද ‘PETROTECH-2019’ සමුළුව විවෘත කෙරේ

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මසහතා අතින් ග්‍රෑටර් නොයිඩාහි (Greater Noida) අද ‘PETROTECH-2019′ , 13 වන ජාත්‍යන්තර තෙල් සහ ගෑස් සමුළුව නිල මට්ටමින් විවෘත විම නියමිතය. ද්විවාර්ෂික තුන්දින එම ජාත්‍යන්තර සමුළුව India Expo Mart  ප්‍රදර්ශණාගාරයේහි පසුගිය සෙනසුරාදා සිට අරැඹි ඇත.   රටවල් 95 ට අයත් බලශක්ති කටයුතු අමාත්‍ය වරුන් පිරිසක් එම සමළුවට සහභාගිවිමට නියමිතය. එම සමුළුළුව අතරතුර තෙල් සහ ගෑස් අංශයේ නව වෙළඳ පොලවල් සහ ආයෝජික මිත්‍රශිළි සංවර්ධන දැක්වෙන නව මුලපිරුම් ප්‍රදර්ශණ කිරිමට නියමිතය. බලශක්ති අදාළ විවිධ විෂයන් යටතේ දේශකයින් 86 ක් දේශන පැවැත්විමට නියමිත අතරට රටවල් 70 ට අයත් 7,000 ක් පමන පිරිසක් ඊට සහභාගිවිමටද නියමිතය.