ඉදිරි පැය 48 සඳහා උතුරු ඉන්දියාවේ තෙත් කාලගුණය සහ හිම කැට වර්ෂා නැවුම් වීම් පිළිබඳ IMD අනාවැකි පළ කරයි

ඉන්දියාවේ කාලගුණ විද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ දිල්ලි ඇතුළු උතුරු ප්‍රදේශයේ ඉන්දියාවේ තෙත් කාලගුණය සහ හිම කැට වර්ෂා පිළිබඳ පුරෝකථනය කර තිබේ.

බස්නාහිර කම්පනය හේතුවෙන් ජම්මු සහ කාශ්මීර් හිමාචල් ප්‍රදේශ් සහ උත්‍රාකන්ඩ් හි මධ්‍යස්ථ සහ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් සුළි සුළඟක් ඇති විය හැකිය.

ඉදිරි දින දෙක සඳහා පන්ජාබ්, හර්යානා සහ චන්දිගාර්හි වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ඉදිරි පැය 48 තුළ උත්තර් ප්‍රදේශ්හි දී පැතිරුණු වැසි ඇතිවිය හැකිය.

එසේම අද උදෑසන රාජස්තාන් හි කඩින් කඩ වැසි අපේක්ෂා කරයි. අද උදෑසන දිල්ලි හි ප්‍රදේශ කිහිපයකට දැඩි වර්ෂාවක් ඇති විය.