රන් කුසලාන 2019: මියන්මාරය නේපාලය සමග අවසන් තරගයට මුහුණ දෙයි

මියන්මාරය සහ නේපාලය හෙට බුබනේස්වරේ දී පැවැත්වෙන කාන්තා රන් කුසලාන 2019 පාපන්දු තරඟාවලියේ අවසන් තරගයට මුහුණ දෙනු ඇත. අවසන් වටයේ රොබින් තරගයේදී මියන්මාරය ඉන්දියාවෙන් පරාජයට පත් වූ අතර නේපාලය අවසන් වටයට පිවිසීමට ඊයේ ඉරානය 3-0 ලෙස පරාජය කළේය.