යේමනයේ යුද්ධයට සහාය දීම නැවැත්විමට එක්සත් ජනපද සෙනෙට් සභාව ඡන්දය දෙයි

 

ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ගේ විදේශ ප්රතිපත්තිය සහ රියාද් සමග ඔහුගේ සන්ධානය තලා දැමීමට යේමනය තුල ලේවැකි සවුදි නායකත්වයෙන් යුත් යුද ප්රයත්නයට සහාය දීම නැවැත්විමට එක්සත් ජනපද සෙනෙට් සභාව ඡන්දය ලබා දි ඇත.

සෙනේට්ගේ ද්විපාර්ශවීය ඡන්ද සංඛ්යාව 54 සිට 46 දක්වා වන අතර, රිපබ්ලිකානුවන් හත් දෙනෙකු ජනාධිපතිට අභියෝග කරමින් හා ඩිමොක්රටිකයන් සමග පෙලගැසුනි.

රිපබ්ලිකන් පාලනය කරන ලද කුටුම්භයේ නීති සම්පාදකයන් විසින් ජනාධිපති යුද බලය සීමා කිරීම අනුමත කරන ලදි. එක්සත් ජනපද හමුදාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා ට්රම්ප් වෙත දින 30 ක් ඇතුලත යේමන් සමූහාන්ඩුවේ බලපෑමට ලක්වී ඇත.

මෙම පාඨය දැන් ඩිමොක්රටික නායකත්වයෙන් යුත් නියෝජිත මන්ත්රී මණ්ඩලය වෙත යොමු කරනු ඇත. මෑත ප්රයත්නය අතහැර දැමීමට ඉඩ ඇති ඩිමොක්රටික් නියෝජිත මන්ත්රී මණ්ඩලය වෙතට ය. කෙසේ වෙතත්, ධවල මන්දිරය මෙම පියවර “දෝෂ සහගත” කර ඇති අතර කලාපය තුල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වලට හානි වනු ඇතැයි කියයි.