එ.ජ. සෙනට් සභිකයෝ යේමන් යුද්ධයට ලබා දෙන සහයෝගය අවශන් කොට දෙමිමේ යෝජනාවට ඡන්ද ප්‍රකාශ කරති

එ.ජ. සෙනට් සභිකයෝ යේමන් (Yemen) යුද්ධයට සහයෝගය ලබා දෙන ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතාගේ විදේශ පිළිවෙතට සහ එය සමබන්ධයෙන් රියාදය සමගින් ගෙනයන සහයෝගිතාවයට දැඩි ලෙසට දෝෂාරෝපණයට ලක් කොට දෙමින් එම යුද්ධයට ලබා දීගෙන යන සමහයෝගය අවශන් කොට දෙමිමේ යෝජනාවට ඡන්ද ප්‍රකාශ කොට ඇත. පක්ෂබේදයකින් තොරව 54 සිට 46 ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදුව ඇත. ජනාධිපති ට්‍රම්ප්ගේ පක්ෂපාති රිපබ්ලිකන් සෙනතට් සභිකයින්නුත් පිරිසකුත් එම යෝජනාවට මනාපය පළකොට තිබුන් බව වාර්තා මගින් සඳහන් කරයි. රිපබ්ලිකන් සෙනට් සභිකයින් බහුල සෙනට් සභාවේ එම යෝජනාවෙන් ජනාධිපති වරයාගේ යුදකාමි සැළසුම් සීමාකොට දෙමිමක් සිදු කරළයි. කෙසේ නමුදු, ධවළ මන්දිර ප්‍රකාශයකට අනුව ට්‍රම්ප් පරිපාලනය ඊට තම නිශේධ බලය භාවිතා කිරිමේ අයිතිය යොදවා එම යෝජනාව පරාජයට පත්කිරිමට සැරසෙන බවය.