කර්තර්පුර් කොරිදෝරුව ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්කර ගැනිමේ කාර්‍යට සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරිමට නවදිල්ලිය සහ ඉස්ලාමාබාදය එකඟ වෙති

කර්තර්පුර් කොරිදෝරුව (Kartapur corridor) වේගවත්ව ක්‍රියාත්මක තත්වයට පත්කර ගැනිමේ කාර්‍යට සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරිමට ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය එකඟත්වයට පත්වි සිටිති. එම කොරිදෝරුවෙන් විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය සික් වන්දනා කරුවන්ට පාකිස්තානයේ, කර්තාර්පුර්හි (Kartarpur), පිහිටා තිබෙන ගුර්ද්වාර ඩර්බාර් සහිබ් (Gurdwara Darbar Sahib) ආගමික කේන්ද්‍රය වැන්ද පුදා ගැනිමට මාර්ගය පෑදෙනු ඇත. පන්ජාබයේ අට්ටාරිහි (Attari) පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දෙරට අතර පවත්වන ලද සාකච්ජා වටයකින් අනතුරුව ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය එම තීරණය ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.