මුම්බයේ ෆුට් ඕවර් බ්‍රිජ් එකක් කඩා වැටි සිදුවනු අනතුරින් මියගිය පිරිසගේ සංඛ්‍යාව සය දෙනෙක් ලෙසින් ඉහළ නැංවෙති

මුම්බයේ ඡත්‍රපති ශිවජි මහරාජ් දුම්රිය පර්යන්ත කේන්ද්‍රෙයේහි (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus), පසුගිය දින සන්ධ්‍යාවේ 7:30 ට පමණ ෆුට් ඕවර් බ්‍රිජ් (foot-over bridge) පාලමක් කඩා වැටි සිදුවනු අනතුරින් මියගිය පිරිසගේ සංඛ්‍යාව සය දෙනෙක් ලෙසින් ඉහළ නැංවි ගොස් ඇත. තුවාල ලද පිරිසව රෝහල් වලට ඇතුලත් කොට ඇත. මෙම අනතුර සහ නොසැලකිල්ල සමබන්ධයෙන් මුමබයි පොලිසිය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සහ නගර සභා පරිපාලනයට එරෙහිව කරුණු ගොනු කිරිම ආරඹ කොට ඇත. මුම්බයි පරිපාලනය එම අනුතුරින් මියගිය වුන්ගේ සමිපතම ඤාතින්ට රුපියල ලක්ෂ පහක් මුල්‍යමය දිමනාවක් සහ තුවාල ලද පිරිසටද රුපියල පනස් දහසක මුල්‍යමය දිමනා ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය නරේනද්‍ර මෝදි මහතා එම අනතුර ගැන දැඩි සංවේගය පළකොට ඇත.