ඉන්දියාව තම සබ්-සෝනික් ‘නිර්භය’ කෘෂ් මිෂයිලය ගුවනට ප්‍රක්ෂේපණ කරවමින් සාර්ථක ලෙසින් අත්හදා බලයි

ඉන්දියාව ප්‍රථම වරට දේශිය මට්ටමින් නිර්මාණය කොට සංවර්ධන කරගත් තම ප්‍රථම සබ්-සෝනික් නිර්භය (Nirbhay) දීර්ග පරාසිය කෘෂ් මිසයිලය (long –range sub-sonic cruise missile) ඔඩිසාවේ මිසයිල් අත්හදා බැලිමේ කේන්ද්‍රස්ථානය සිට මෙම සතියේ ප්‍රථම වරට සාර්ථක ලෙසින් අත්හදා බලිමකට ලක්කොටදි ඇත. න්‍යෂ්ටික ගින අවි සමගින් ගොඩබිම් ඉලක්ක කොට ප්‍රහාර එල්ලකරන අවි පද්ධතියක් වන නිර්භය මසියිලයට කි.මි.1000 ක දුරක පිහිටා ඇති සතුරු ඉලක්ක කොට ප්‍රහාර එල්ලකිරිමට හැකියා සතුව ඇත. මැක් (Mach) 0.7 ක වේගයෙන් කැරකෙමින් පියාසර කරමින් මෙම මිසයිලයට මුහුදු මට්ටමින් මිටර් 100 ක උඩින් පියාසර කරමින් ඉලක්කයට පහර දිමට හැකියා සතුව ඇත. ඉතාමත් පහසුවෙන් හසුරුවාගෙන මෙහෙයෙවිය හැකි මෙම නවින මිෂයිලය ප්‍රථමයෙන් තම ඉලක්ක හඳුනා ගනිමින් අනතුර්ව ප්‍රහාර එල්ල කරයි. ඉන්දිය ආරක්ෂක අංශයේ විද්‍යාඥන්ට එම අත් හදා බැලිමේ අපෙක්ෂිත සෑම ඉලක්කයක්ම දිනා ගැනිමට හැකිවි ඇත.

එන්ජිම පණ ගෙන්විම, පිහාටු විහිදුවිම, එන්ජිම ශක්තිමත් කිරිම වැනි ප්‍රක්ෂෙපණ කිරිමේ අදියරවල් ඇතුළුව අත්හදා බැලිමේ මෙහෙයෙවුමේහි මිෂයිලය තම සෑම මාර්ගෝපදේශක පාලන නිර්දේශයක්ම නිසියාකාරව සාර්ථක ලෙසින් පිලිපෙද තම හැකියා ප්‍රදර්ශණ කර තිබුනු බව විද්‍යාඥන් පෙන්වාදි ඇත. මිෂයිලය සාර්ථක ලෙසින් තම ඉලක්ක පරාසයත් ආවරණය කොට ඇත. ඉන්දිය ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය (DRDO) විසින් සංවර්ධන කොට ඇති රේඩර් මගින් ගම ගොඩබිම් පාලන මැදිරිය සිට එම මෙහෙයුම් නිරික්ෂණ කිරිමට හැකිවි ඇත. නිර්භය මිසයිලයේ පසුගිය සාර්ථාක අත්හදා බැලිමේ කාර්‍යය සිදු වුයේ 2017 වසර නොවැම්බර් 7 දාය.

නිර්භය මිසයිලයට සාගරයේ මතුපිටින් පියාසර කිරිමට හැකියාව ඇත. එය අතිශය සාර්ථක දියත් කිරිමක්ලෙසින් පෙන්වා දෙමින් එම අත්හදා බැලිමේ සාර්ථක්තවය ඉන්දිය විද්‍යාඥයෝ සනාථ කොට ඇත. ප්‍රථම වරට ස්වදේශිය මට්ටමින් සංවර්ධන කරගත් එය කි.ම. 2.5 ක වේගයකින් සාගරය මතුපිටින් මිටර්ස් 5 ක උඩින් පියාසර කල බව යැයි ඔවුන් තවදුරටත් අනාවරණය කොට ඇත. “එය අතිශය සාර්ථක ප්‍රගතියක ලෙසින් පෙන්වා දෙන DRDO සංවිධානය, ඉන්දිය අවි ශත්තියට එයින් විශාල හයියක් ගෙනදුන් බව” ඔවුන් තවදුරටත් පෙන්වා දි ඇත.

නිර්භය මිසයිලයේ සාර්ථක අත්හදා බැලිමේ සිද්ධිය ඉන්දිය ප්‍රහාර ශක්තියටද විශාල හයියක් ලබාදි ඇත. ගුවනේ එහා මෙහා පියාසර කරමින් සතුරු රෙඩාර් වලින් මිදි තම ඉලක්කයට නිවරදි ලෙසින් පහර දිමට එම මිසයිලයට හැකියාව ඇත. බ්‍රහ්මොස් (BrahMos) සමගින් නිර්භය (Nirbhay) මිසයිලයට ඉන්දිය ප්‍රහාර  ශක්තියට දැන් නව හයියක් පිරිනමා ඇත. ඉන්දිය බ්‍රහ්මොස් (BrahMos) මිසයිලය අනිත් අතට දැනට ලෝකයේ ඇති වේගවත්ම යුද නව්කා නාශක අවි පද්ධතිය වේ. ඊට මැක් (Mach) 2.8 සිට 3.0 ක වේගයෙන් හඹාගොස් ප්‍රහාර එල්ල කිරිමට හැකියා සතුව ඇත. අනිත් අතට නිර්භය මිසයිලයේ සුවිශේෂත්ව්‍ය, සතුරු රෙඩාර් වලින් මිදි ගොඩබිමින් අතිශය පහතින් සැමින් පියාසර කිරිමට ඇති හැකියාව වේ. මේ නිසාම ගුවන් යානා වලට පවා නිර්භය සොයා ගැනිමට දුෂ්කර මෙන්ම පහර දිම අතිශයෙන් දුෂ්කර වේ.

කෘෂ් මිසයිල්ස් (Cruise missiles) සාමාන්‍යයෙන් රේඩාර් හසු නොවිමකට ඉතාමත් පහතින් පියාසර කරයි. ඊට අතරම එය ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙහෙයෙවිය හැකි මාරාන්තික අවියක් වේ. ගොඩබිමින් ඉතාමත් පහතින් පියාසර කරන කෘෂ් මිසයිල්ස් ජෙට් එන්ජින් මගින් පියාසර කරයි. ඕනෑම අවශ්ථාවක සුරක්ෂිතව සිරුවෙන් සතුරු ප්‍රදේශයකට ප්‍රවේශවි මහ විනාශයක් සිදුකිරිමට ඊට හැකියාව ඇත.

ඉන්දිය ‘නිර්භය එක්සත් ජනපදයේ ‘Tomahawk’ මිසයිලයට සම කලහැකිය. ඒ හැරුනු විට නිර්භය පාකිස්තානය විසින් අදියරයෙන් අදියර දශක ගණනාවක සිට සංවර්ධන කරගෙන යන එරටේ ගොඩබිම් ප්‍රහාරක බාබුර් කෘෂ් මිසයිලයට (Babur land-attack cruise–missile), (LACM)  කරට කර මුහුණ දිය හැකි අවියද වේ.ඉතාමත් කුඩා පිහාටු සහ වලිගයක් සහිත  ‘නිර්භය  මිනස් රහිත ගුවන් යානයාවක් ලෙසට දක්නට ලැබේ.

ගොඩබිම සිට මෙන්ම සාගරය සිටද නිර්භය මිසයිලය ප්‍රහාර එල්ල කල හැකි හෙයින් ඉන්දිය සන්නද්ධ හමුදාව දිගු කලක සිට ඊට සැළකිල්ල දක්වාගෙන යන අතරට දිගු කලක සිට එම අවිය තමන්ට ලබා දෙන ලෙසින් ඉල්ලා ඇත. නිර්භයව තව අත්හදා බැලිම් ගණනාවකට මැදි කරවිමට යන අතරට ඉන්දිය ආරක්ෂක ශක්තියට එයින් නිතැතින් විශාල හයියක් ගෙනදිමක් ගැන බළාපොරොත්තු පලකරයි.

පිටපත: ජනමාධ්‍යවේදි, යෝගෙශ් සුද් ගෙන්