ලෝක් සභා මැතිවරණ ඉතිරිව ඇති මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් උස්සන්න අතට හැරිගෙන යයි

ලෝක් සභා මැතිවරණ ඉතිරිව ඇති මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් උස්සන්න අතට හැරිගෙන යන අතරට දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් වල නායකයෝ ඡන්දදායකයින්ව ආකර්ශණ කරගැනිමට මුළු රටපුරාම යාත්‍රා කරමින් නොකඩවාම ප්‍රයත්නයන්හි නිරතවි සිටිති. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඔඩිසාවේ සහ බටහිර බැංගාලයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයන්හි සහබාගිවිමට නියමිතය. කොංග්‍රස් පක්ෂයේ සභාපති රහුල් ගාන්ධි අද මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ මැතිවරණ රැළියකට සම්බන්ධවිමට නියමිතව ඇත.බි.එස්.පි. පක්ෂයේ නායිකා මායාවති උත්තර් ප්‍රදේශයේහි අද  ෆරුඛාබාද් සහ හර්ඩොයිහි පවත්වන රැළි වලට සහභාගි වන බව යැයි වාර්තාවේ.