ආර්බීඅයි ණය අනුපාතිකය කප්පාදු කරන අතර ආර්ථික වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා ණය ආපසු ගෙවීම පිළිබඳ තහනම මාස 3 කින් දීර්ඝ කරයි

ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව විසින් රිපෝ අනුපාතය පදනම් අංක 40 කින් සියයට 4.4 සිට සියයට 4 දක්වා අඩු කර ඇති අතර ස්ථාවරය පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලෝම රෙපෝ අනුපාතය සියයට 3.35 දක්වා අඩු කර තිබේ. ආර්බීඅයි ආණ්ඩුකාර ශක්තිකාන්ත දාස් මාධ්‍ය අමතමින් කියා සිටියේ හය දෙනෙකුගෙන් යුත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කමිටුව 5: 1 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ පොලී අනුපාත කප්පාදු කරන ලද බීපීඑස් 40 ට පක්ෂව බවයි.

වෙළඳපලවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීම, අපනයන හා ආනයන සඳහා සහාය වීම, ණය සේවා සඳහා සහන ලබා දීම සහ කාරක ප්‍රාග්ධනයට වඩා හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සහ මූල්‍යමය බාධාවන් ලිහිල් කිරීම යන කරුණු කාණ්ඩ හතරකට බෙදිය හැකි බව ආර්බීඅයි ආණ්ඩුකාරවරයා පැවසීය. ප්‍රාන්ත රජයන්.

COVID-19 සැලකිල්ලට ගනිමින් 2020 ජුනි මස 1 වන දින සිට 2020 අගෝස්තු 31 දක්වා කාලය තුළ RBI විසින් ණය ආපසු ගෙවීම් පිළිබඳ තහනම තවත් මාස තුනකින් දීර්ඝ කළේය.