සහන හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු සඳහා බටහිර බෙංගාලයට රුපියල් කෝටි 1000 ක්, ඔඩීෂාවට රුපියල් කෝටි 500 ක් ආධාර වශයෙන් අගමැති නිවේදනය කරයි

පශ්චාත් ඇම්ෆාන් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මෙම මධ්‍යස්ථානය බටහිර බෙංගාලයට රුපියල් කෝටි 1000 ක අත්තිකාරම් මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙනු ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ බටහිර බෙංගාල මහ ඇමති මමාටා බැනර්ජි එක්ව බටහිර බෙංගාලයේ උතුරු හා දකුණු පැරගනාස් දිස්ත්‍රික්ක 24 හි සුළි සුළඟින් විනාශ වූ ප්‍රදේශවල ගුවන් සමීක්ෂණයක් සිදු කළ අතර සුපිරි සුළි සුළං කුණාටුවෙන් සිදුවන හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා පරිපාලන රැස්වීමකින් අනතුරුව මෙය නිවේදනය කළහ. .

 

කුණාටු ආශ්‍රිත සිදුවීම්වලින් මියගිය එක් එක් පුද්ගලයාගේ පවුල්වලට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක වන්දියක් ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නිවේදනය කරන ලදී.

සුළි කුණාටුවෙන් පීඩාවට පත් ඔඩීෂාව සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි රුපියල් කෝටි 500 ක අත්තිකාරම් ආධාරයක් ද සිකුරාදා ප්‍රකාශයට පත් කළේය. සුළි සුළඟට හසු වූ ප්‍රදේශ පිළිබඳ ගුවන් සමීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඔහු ආණ්ඩුකාර ගනේෂි ලාල් සහ මහ ඇමති නවීන් පට්නායික් සමඟ සමාලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්වීය. මියගිය අයගේ ඥාතීන් වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 2 ක හිටපු ගාස්තුවක් ද තුවාල ලැබූවන් සඳහා රුපියල් 50000 ක් ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

 

කඩිනම් සහනයක් සහතික කරමින් මධ්‍යස්ථානයේ හැකි සෑම උපකාරයක්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සහතික කරන ලදී.