අගමැති මෝදි ශ්‍රී ලංකා අගමැති සමඟ කතා කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස වසර 50 ක් සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සිය ශ්‍රී ලංකා සහකාර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බදාදා සුබ පැතුම් එක් කළේය.

COVID-19 වසංගතයේ සෞඛ්‍ය හා ආර්ථික බලපෑම පිළිබඳව ද නායකයන් දෙදෙනා සාකච්ඡා කළහ. රාජපක්ෂ මහතා විශිෂ්ට දේශපාලන ජීවිතයක් පිළිබඳව තමාට ප්‍රශංසා කළ බවත්, ඔහුට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට යහපත් සෞඛ්‍ය, සාමය සහ සමෘද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.

සිය දීර්ඝ දේශපාලන ජීවිතය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණුවට රාජපක්ෂ දැක්වූ දායකත්වය මෝදි සිහිපත් කළ අතර ඔහුගේ අනාගතයට සුබ පතමි.