රටවල් 23 කින් ඉන්දියානුවන් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ වන්දේ භාරත් මෙහෙයුමේ පස්වන අදියර අද ආරම්භ වේ

 

විදේශගතව සිටින ඉන්දියානුවන් බේරා ගැනීම සඳහා වැන්ඩේ භාරත් මෙහෙයුමේ පස්වන අදියර අද ආරම්භ වේ. මෙම අදියර 2020 අගෝස්තු 31 දක්වා පවතිනු ඇත.

ඩීඩී නිව්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය හර්දීප් පූරි පැවසුවේ වන්දේ භාරත් මෙහෙයුමේ විවිධ අදියරයන් යටතේ ඉන්දියානුවන්  8 45,000 කට වැඩි පිරිසක් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ඇති බවයි. වැන්ඩේ භාරත් මෙහෙයුමේ පස්වන අදියරේදී ගුවන් ගමන් 1200 ක් දක්වා එක් කිරීමට ඉඩ ඇති බව ඔහු පැවසීය. එයාර් ඉන්දියා සහ එයාර් ඉන්දියා එක්ස්ප්‍රස් යන සමාගම් අතරමං වූ මගීන්  2 67,436 ක් සහ වෙනත් ප්‍ර ප්ති මගින් මේ වසරේ මැයි 6 සිට ජූලි 30 දක්වා කාලය තුළ අතරමං වූ මගීන් 4 86,811 ක්  ගෙනැවිත් තිබේ.

වන්දේ භාරත් මෙහෙයුමේ 5 වන අදියරේදී රටවල් 23 කින් ඉන්දියානුවන් නැවත මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට ගුවන් ගමන් 792 ක් (ජාත්‍යන්තර 692 ක් සහ ගෘහස්ථ පෝෂක 100 ක්) සැලසුම් කර ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෙම ගුවන් ගමන් ඉන්දියාව පුරා විවිධ ගුවන්තොටුපළවල් 21 ක් සඳහා පහසුකම් සපයන අතර විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඉන්දියානුවන් 1 30,000 ක් ආපසු ගෙන්වා ගනු ඇත.