නිල් අහස සඳහා වූ පිරිසිදු වාතය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනයේදී පරිසර අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජාවඩෙකර් මහතා වෙබ් ජාලයට මුලසුන හොබවයි

පරිසර අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජාවඩේකර් සඳුදා නිල් අහස සඳහා වූ පළමු ජාත්‍යන්තර පිරිසිදු වාතය පිළිබඳ වෙබ් ජාලයක මුලසුන හෙබවීය. මෙහිදී අදහස් දක්වමින් ජාවඩෙකර් මහතා කියා සිටියේ බොහෝ දූෂිත නගර 122 වායු දූෂණ මට්ටම අඩු කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවයි.

 

ජනගහනය, කර්මාන්ත, වාහන, කසළ හා දූවිලි වැඩිවීමත් සමඟ පරිසර දූෂණය ඉහළ ගොස් ඇති බව ඔහු පැවසීය. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා මේ වසරේ නිදහස් දිනයේදී කළ දේශනයකදී නගර 100 වායු ගුණාත්මකභාවය පූර්ණ ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කර ඇති බව ජාවඩෙකර් මහතා පැවසීය.

රටේ පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සඳහා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රජය පියවර කිහිපයක් ගෙන ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය. ජාතික පිරිසිදු වායු වැඩසටහන දියත් කිරීම, එන්..සී.පී. සහ ජාතික වායු තත්ත්ව දර්ශකය, එන්..කේ.අයි, බීඑස් VI ඉන්ධන භාවිතය, කර්මාන්ත සඳහා විමෝචන ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම, ගමනාගමනය දිරාපත් වීම සඳහා මාර්ග ඉදිකිරීම, වාහන සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම.