ජාතියේ අභිලාෂයන් ඉටු කිරීම සඳහා නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රධාන ය: අගමැති මෝදි

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රශංසා කර ඇති අතර එය පෙර අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ සියලු න්‍යායන්ට ගැලපෙන පරිදි එක් ප්‍රමාණයක් වෙනස් කරන බව පැවසීය. නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මගින් ඉන්දියානු තරුණ තරුණියන් දිනෙන් දින වර්ධනය වන රැකියා හා රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ නව අභියෝග සඳහා සූදානම් වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.

 

ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ සමුළුවේ සමාරම්භක සැසිවාරය අමතමින් ඔහු මේ බව පැවසීය.

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියේ දිවයින පුරා ලක්ෂ 2 කට අධික පිරිසකගේ යෝජනා ඒකාබද්ධ කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය. ජාතියේ අභිලාෂයන් සපුරාලීම සඳහා යතුර අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය බව අගමැතිවරයා කියා සිටි අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අවම වශයෙන් රජයේ මැදිහත්වීම සහ බලපෑම ඉල්ලා සිටියේය.