සුප්‍රසිද්ධ රොක් ඇන්ඩ් රෝල් ගායක චක් බෙරි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සුප්‍රසිද්ධ රොක් ඇන්ඩ් රෝල් ගායක චක් බෙරි  සිය අනූවෙනි වියේ දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි. පොලීසිය පවසන්නේ මිසුරි ප්‍රාන්තයේ සිය නිවසේ මෙම අසහාය ගායකයා ඊයේ ප්‍රතිචාර නොමැති තත්තවයකින් පසු වී සිටි බවයි. දශක හතක් සිය ගායන හැකියාවෙන් රසිකයන් පින වූ ඔහු වර්ෂ 1984 දී ග්‍රැමී සම්මානය දිනා ගත්තේ ය.