මාස පහක කාලයක් මනිපූර්හි පැවති ආර්ථික අවහිරතා අවසන් වෙයි

මාස පහකට ආසන්න කාලයක් මනිපූර්හි ජාතික අධිවේගී මාර්ග දෙකෙහි පැවති ආර්ථික අවහිරතා එක්සත් නාග කවුන්සිලය විසින් ඊයේ රාත්‍රී සිට නිමාවට පත් කොට ඇත.

තම පක්ෂ මූලස්ථානයේ පිහිටි සේනාපති දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍ය රජය, ප්‍රාන්තයේ නව බී.ජේ.පී. රජය සහ යූ.එන්.සී කණ්ඩායම අතර සිදු වූ මෙම සාර්ථක ත්‍රෛපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණය ඊයේ ගෙන තිබුණි.