අවසන් දිනයේ දී ඉන්දියාවට එරෙහිව 23/2 ලෙසින් සිටි ඔෂ්ට්‍රේලියාව සිය දෙවෙනි ඉණිම අරඹයි.

රාංචියෙහි පැවැත්වෙන තුන්වන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ අවසන් දිනයේ දී ඉන්දියාවට එරෙහිව 23/2 ලෙසින් සිටි ඔෂ්ට්‍රේලියාව සිය දෙවෙනි ඉණිම අරඹයි. කඩුලු නවයකට ලකුණු 603ක් රැස් කරගනිමින් ඉන්දීය කණ්ඩායම ඊයේ තම පළමු ඉණිම අවසන් කළේ ය.