රියාදයෙන් මුදවාගත් ගුජරාට් කාන්තාව ආපසු නිවසට

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගයෙන් සෞදි අරාබියාවේ අග නගරය වන රියාදයේ පසුගිය සතියේ මුදවා ගන්නා ලද 45 හැවිරිදි ගුජරාට් කාන්තාව අද අහමදාබාදයට ගෙනවිත් ඇත.