ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ‘ත්‍රිත්ව තලාඛ්’ පිළිබඳ තීන්දුව කල් තබයි.

පුරුෂ මූලික, දේව ධර්මයට අනුව වැරදි හා පාපතර බවට ඔවුන් අවධාරණය කර සිටිද්දී, ‘ත්‍රිත්ව තලාඛ්’ වැනි ප්‍රතිපත්තියක් ආගමික විශ්වාසය හා සම්බන්ධ කරුණක් වන්නේ කෙසේදැ’යි ශේෂ්ඨාධිකරණය, බ්‍රහස්පතින්දා,  මුස්ලිම් මණ්ඩලයන්ගෙන් විමසී ය.

අග්‍ර විනිශ්චයකාර, ජේ.එස්.ඛේහර් විසින් නායකත්වය ගත් විනිසුරන් පස්දෙනෙකුගෙන් යුත් විනිසුරු මඞුල්ල, මුස්ලිම්වරු අතර පවතින ‘ත්‍රිත්ව තලාඛ්’ ප්‍රතිපත්තියෙහි ව්‍යවස්ථාමය අනුකූලත්වය අභියෝගයට ලක්කරමින් ඉදිරිපත් වූ අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තින්දුව ලබාදීම කල් තැබී ය. මෙම තීන්දුව ලබාදීම කල් තැබුණේ, ගිම්හාන නිවාඩුවේ දින හයක් තිස්සේ, මධ්‍ය රජය ඇතුලු, සමස්ථ ඉන්දීය මුස්ලිම් පෞද්ගලික නීති මණ්ඩලය, සමස්ථ ඉන්දීය මුස්ලිම් කාන්තා පෞද්ගලික නීති මණ්ඩලය හා සෙසු විවිධ කොටස් වෙත අධිකරණය සවන් දීමෙන් පසුව ය.