අමර්නාථ් යාත්‍රාවේ යෙදි සිටින වන්දනාකරුවන් රැගත් බස් රථයක් වළකට කඩා වැටිමෙන් 16ටදෙනෙක් මරණයට පත් වෙත්, එම සිද්ධිය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය දැඩි කණස්සල්ල පළ කරයි.

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පසුගිය ඉරිදා රාම්බන් දිස්ත්‍රක්කයේ ජම්මු ශ්‍රී නගර් ජාතික මහා මාර්ගයේ බස් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවත් වි අගලකට කඩා වැටිමේ හේතුවෙන් අමර්නාථ් වන්දනාකරුවන් 16 දෙනෙකු මරණයට පත් වු අතර තවත් 19දෙනෙකු තුවාල ලැබුණි.