ඇමෙරිකාව උතුරු කොරියාවට තවත් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි; චීනය වැළැක්වීම් ඉල්ලා සිටී.

උතුරු කොරියාව අනුවණ අන්දමින් ක්‍රියාකළ හොත් හමුදාමය පියවරයන් පූර්ණ වශයෙන් සීරුවෙන් තබා ඇති බැව්, ඇමෙරිකානු ජනාධිපති, ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඇමෙරිකානු භූමියට පහර දීමට සිතුව හොත් එහි ප්‍රතිපල සම්බන්ධයෙන් උතුරු කොරියාව දැඩි ලෙස බියට හා අසහනයට පත්විය යුතු බවට ට්‍රම්ප් අනතුරු ඇඟවී ය.

පැසිෆික් කලාපයේ ගුඅම් වෙත මිසයිල දියත් කිරීම සඳහා තමා සැලසුම් කරමින් සිටින බවට ප්යොංයැං සිදුකළ ප්‍රකාශයට පසුව මෙම අනතුරු ඇඟවීම කෙරිණි.

මේ අතර, තම වචන හා ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන ලෙසට දෙපාර්ශවයෙන්ම ඉල්ලා සිටිමින්, ඇමෙරිකාවට හා උතුරු කොරියාවට වැළකී සිටින මෙන් බීජිං ඉල්ලීම් කර ඇත. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක, ගෙං ෂුඅං අද ප්‍රකාශයකින් දක්වා සිටියේ, ජාතීන් ද්වය මෙම අසහනකාරී බව සැහැල්ලු කිරීමට උත්සාහ දැරිය යුතු බවයි.