ජම්මු කාශ්මීරයේ සිදුවීම් දෙකකින් සොල්දාදුවෝ තිදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට

ජම්මු කාශ්මීරයේ සෝපියන් දිස්ත්‍රික්කයේ අවුනියෝරා ප්‍රදේශයේ දැනට සිදුවෙමින් පවතින ගැටමකින් සොල්දාදුවෝ දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව අති අතර තිදෙනෙකුට තුවාල සිදු වී ඇත.