ට්‍රම්ප් සමගින් කළ දුරකථන සාකච්ඡාවකින් චීනයේ ජී මහතා උතුරු කොරියාව සම්බන්ධයෙන් ඉවසීමෙන් පසුවන මෙන් ඉල්ලා සිටියි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා සමගින් උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව කළ දුරකථන සාකච්ඡාවේ දී චීනයේ ජනාධිපති ජී චිං පිං මහතා එය සාමකාමීව විසඳා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව හුවා දක්වමින් අවුල් කරවන වචන හෝ ක්‍රියාවලින් ඉවත් වන ලෙසට ඉල්ලීම් කර ඇත.