පාකිස්ථානයේ සිදු වූ බලගතු පිපුරුමකින් සොල්දාදුවන් අට දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් පහළොස් දෙනෙකු මරුට

පාකිස්ථානයේ බලුචිස්ථාන් ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බලගතු පිපුරුමකින් සොල්දාදුවන් අට දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් පහළොස් දෙනෙකු මරුමුවට පත් ව ඇති අතර එය හමුදා ට්‍රක් රථයක් ඉලක්ක කොට තිබූ බවත් වාර්තා වේ. සෑහෙන පිරිසකට තුවල සිදු වී ඇත.