ජපන් අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්ජෝ අබේ ඉන්දු-ජපන් වාර්ෂික මහ සමුළුවට සහභාගිවිම සඳහා අද අහමඩාබාදයට සම්ප්‍රාප්තවිමට නියමිත අතර අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ඔහුව පිළිගෙනිමට යයි.

ජපන් අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්ජෝ අබේ මහතා  අද ගුජරාටයේ අහමඩාබාදේ නගරයට සම්ප්‍රාප්ත වේ. අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා ඔහුව පිළිගෙනිමට නියමිතව ඇත. අබේ මහතා ඉන්දු-ජපන් වාර්ෂික මහ සමුළුවට සහභාගිවීම සඳහා දින දෙකක ඉන්දීය සංජාරයක නිරටවී සිටි. මෙම මහ සමුළුව හෙට ගාන්ධි නගරයේහි පැවෙත්වෙන අතර මෙය මෝදි මහතා සහ අබේ මහතා අතර සිදුකෙරෙන සතරවන හමුවීම වේ.