ටොම් උජුන්නලිල් පියතුමා පසුගිය දින රාත්‍රී වතිකානුවට ලඟාවුණු බව සුෂ්මා ස්වරාජ් පවසයි.

ටොම් උජුන්නලිල් පියතුමා පසුගිය දින රාත්‍රී වතිකානුවට ලඟාවුණු බව විදේශ අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය පවසා ඇත. විදේශ අමාත්‍යවරිය තම ට්විටරයෙන් එම කාරනය අනාවරණය කොට තිබුනාය. කේරළයේ පූජක වරයෙකු වූ ටොම් පියතුමා ඒඩන් නගරයේහි ටෙරේසා මව් තුමියගේ වැඩි මහල්ලන් සඳහා වූ පුඤායතනයක සේවය කරමින් සිටියදි පසුගිය වසර මාර්තු මස ඉස්ලාමික් ස්ටේට් ත්‍රස්තවාදින් විසින් පැහැරගෙනගොස් තිබුණි.