“සිතේ කතාව”

ආයුබෝවන්; මාගේ දයාබර රටවැසියනි. අද දීපාවලි මහෝත්සවයයි. දිපාවලි උත්සවය වෙනුවෙන් ඔබ සැමට ශුභාශිංෂණය කරමි. අප රටේ සාමාන්‍ය කියමනක් තිබෙනවා: ශුභම් කරොති කල්‍යාණම්; ආරෝග්‍ය ධනසම්පදාම් ශතෘබුද්ධි විනාසාය දි...

‘සිතේ කථාව’29.09.19

මාගේ දයාබර රටවැසියනි; නමස්කාර් ! මිත්‍රවරුනි; අද මන් කි බාත් වැඩමටහනේ රටේ මහාන් නායකයන් ගැන ද මම කතා කරන්නේමි. ඔවුන් කෙරෙහි අප සැම භාරත වැසියන්ගේ හදවත්වල විශාල සම්මාන මෙන්ම ගෞරව පවති. ඇත්ත වශයෙන්ම භා...

‘සිතේ කථාව’  ( ජවනිකා : 2.1) 25 වනිදා, 2019...

(අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ‘මන් කි බාත්’ මාසික ගුවන්විදුලි වැඩසටහන, අගොස්තු 25, 2019)   මගේ දයාබර රටවැසියනි, ආයුබොවන් ! එක අතකින් අප රට මේ දිනවල වර්ෂා පතන උත්සවය සමරන අතර අන...