‘සිතේ කථාව’  ( ජවනිකා : 2.1) 25 වනිදා, 2019...

(අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ‘මන් කි බාත්’ මාසික ගුවන්විදුලි වැඩසටහන, අගොස්තු 25, 2019)   මගේ දයාබර රටවැසියනි, ආයුබොවන් ! එක අතකින් අප රට මේ දිනවල වර්ෂා පතන උත්සවය සමරන අතර අන...