“සිතේ කතාව”

මාගේ ආදරණිය රටවැසියණි, සිතේ කතාව වැඩසටහනින් ඔබ සවොම සාදරයෙන් පිලගනිමි. අද වැඩසටහන ආරම්භ කරනුයේ තරුණ ජාතියක, තරුණ ජනතාවක් සමගින්, ඔවුන්ගේ උද්යෝගය, දේශානුරාගය සහ ආත්මාර්ථකාමිත්වයෙන් තොර සේවාවන්ද ඔවුන්ට...

“සිතේ කතාව”

ආයුබෝවන්; මාගේ දයාබර රටවැසියනි. අද දීපාවලි මහෝත්සවයයි. දිපාවලි උත්සවය වෙනුවෙන් ඔබ සැමට ශුභාශිංෂණය කරමි. අප රටේ සාමාන්‍ය කියමනක් තිබෙනවා: ශුභම් කරොති කල්‍යාණම්; ආරෝග්‍ය ධනසම්පදාම් ශතෘබුද්ධි විනාසාය දි...

‘සිතේ කථාව’29.09.19

මාගේ දයාබර රටවැසියනි; නමස්කාර් ! මිත්‍රවරුනි; අද මන් කි බාත් වැඩමටහනේ රටේ මහාන් නායකයන් ගැන ද මම කතා කරන්නේමි. ඔවුන් කෙරෙහි අප සැම භාරත වැසියන්ගේ හදවත්වල විශාල සම්මාන මෙන්ම ගෞරව පවති. ඇත්ත වශයෙන්ම භා...

‘සිතේ කථාව’  ( ජවනිකා : 2.1) 25 වනිදා, 2019...

(අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ‘මන් කි බාත්’ මාසික ගුවන්විදුලි වැඩසටහන, අගොස්තු 25, 2019)   මගේ දයාබර රටවැසියනි, ආයුබොවන් ! එක අතකින් අප රට මේ දිනවල වර්ෂා පතන උත්සවය සමරන අතර අන...