බිකැනර් අසල ඉන්දු පාකිස්තාන දේශ සීමාවේ BSF සෙබලුන් සමග දසේරා සැමරීම සඳ...

  බිකැනර් අසල ඉන්දු පාකිස්තාන දේශ සීමාවේ BSF සෙබලුන් සමග දසේරා සැමරීම සඳහා ස්වදේශ කටයුතු ඇමති රාජ්නාත් සිං කටයුතු කරයි.   පකිස්ථානය සමග සංවේදී දේශසීමා තුළ ජ්‍යේෂ්ඨ යුනියන් ඇමතිවරයෙකු හමුදා ...

හෙට දිනයේ ශ්‍රී ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නව දිල්ලියේ දී අග්‍...

  ශ්‍රි ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙට දිනයේ නව දිල්ලියේ දී අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සමඟ සාකච්ඡා පවත්වනු ඇත. කිරීමට නායකයන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනයේ ඉන්දියාවේ ආධාර ලබන නිවාස ව්‍යාපෘතිවල ...

ප්‍රසාර් භාරතී ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ශෂී ශේකර් වෙම්පති රාජ්භෂා සම්මාන...

ප්‍රසාර් භාරතී ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ශෂී ශේකර් වෙම්පති බදාදා දින දිල්ලිහි ප්‍රසාර් භාරතී සේවකයින්ට රාජ්ෂාෂා සම්මාන පිරිනමන ලදී.   ප්‍රසාර් භාරතී මහ ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද හින්දි ...

PMJAY සෞඛ්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය තුළ රැකියා ලක්ෂ 10 ක් ලබා දීමට නියමිතය...

ප්‍රධාන් මන්ත්‍රී ජන් ආරෝග්‍ය යෝජානා යටතේ සෞඛ්‍ය හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ලක්ෂ 10 ක රැකියා උත්පාදනය කරන බව අයුෂ්මන් භාරත් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ඉන්දු භුෂන් මහතා පවසයි. නව දිල්ලියේ කර්මාන්තශාලා අශෝචැම් වි...

2030 වන විටදීම ශූන්‍ය කුසගිනි පසුබිමක් දිනා ගැනීමේ ඉලක්කයකට රජය කැපවි ...

2030 වන විටදීම ශූන්‍ය කුසගිනි පසුබිමක් (goal of zero hunger) දිනා ගැනීමේ ඉලක්කයකට රජය අදියරයෙන් අදියරයට කැපවි කටයුතු කරගෙන යන බව මධ්‍ය රජයේ කෘෂිකර්මාන්ත සහ ගොවි සුබසාධක කටයුතු අමාත්‍ය රාධා මොහන් සිං ...

‘ප්‍රධාන් මන්ත්‍රි ජන් ආරොග්‍ය යෝජනා’ වැඩසටහනින් සෞඛ්‍ය සහ...

PMJAY යෝජනාව හෙවත් ‘ප්‍රධාන් මන්ත්‍රි ජන් ආරොග්‍ය යෝජනා’ (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) වැඩසටහනින් සෞඛ්‍ය සහ රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට ලක්ෂ දහයක පමණ රැකියා ප්‍රමාණයක් බිහි කරගැනිමට අවශ්ථාව ගෙන...

ජම්මු සහ කාශ්මිරය: පුල්වාමා දිස්ත්‍රික්කයේහි එල්ලවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහ...

ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පුල්වාමා දිස්ත්‍රික්කයේ නෙවා නැමති ප්‍රෙදේශයේහි පිහිටා තිබුනු CRPF බලකාය හෙවත් කේන්ද්‍රිය සංචිත පොලිස් බලකායේ කඳවුරකට පසුගිය දින රාත්‍රියේදි එල්ලවුනු ත්‍රස්තවාද ප්‍රහාරයකදි භටයින් ...

විදේශ සංචාරකයින්ටද කිසිදු බාධකයකින් තොරව දැන් අන්ධමන් සහ නිකොබර් දිවයි...

විදේශ සංචාරකයින්ටද කිසිදු බාධකයකින් තොරව දැන් අන්ධමන් සහ නිකොබර් දිවයිනට සංචාර කිරිමට අවශ්ථාව ලබාදි  තිබෙන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශණ මගින් දැක්වේ. මෙයට කලින් එම දිවයින් සමුහයට චාරිකා කිර...

වායු ප්‍රදූෂණය මර්දන කරගැනිමට දිල්ලියේහි අද සිට ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිචාර දැ...

අගනගරයේ ඇතුළුව මුළු දිල්ලි ප්‍රදේශෙයේ වායු ප්‍රදූෂණ තත්වය මර්දන කරගැනිමට දිල්ලියේහි අද සිට ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිචාර දැක්විමේ හදිසි ක්‍රියාකාරි සැළස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට විධිවිධාන යොදවා ඇත. කේන්ද්‍රිය පර...

ඉන්දිය ජාත්‍යන්තර සේද සල්පිල නවදිල්ලියේහි හෙට සිට ඇරැඹේ...

ඉන්දිය ජාත්‍යන්තර සේද සල්පිල (India International Silk) නවදිල්ලියේහි හෙට සිට ඇරැඹිමට නියමිතව ඇත. ප්‍රගති මෛධාන් ප්‍රදර්ශනාගාරයේහි තෙදිනක පුරා පැවැත්වෙන එම ඉන්දිය ජාත්‍යන්තර සේද සල්පිලට සේද නිෂ්පාදකයි...