දකුණු බැංගාල බොක්කේ මතුවියහැකි වායු පීඩණය යටතේ සැඩ කුණාටුව හමාගෙන යා හ...

දකුණු බැංගාල බොක්කේ මතුවියහැකි වායු පීඩණය යටතේ ‘ෆානි’  (Fani)  නැමති සැඩ කුණාටුව හමාගෙන යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඉදිරි පැය 24 න් එවැනි තත්වයකින් බැ...

දිල්ලි ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය  සෙල්සියස් ඩිග්‍රී 43.2 න් ඉහල නැංවේ...

අගනගර දිල්ලි ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය  සෙල්සියස් ඩිග්‍රී 43.2 න් ඉහල නැංවි අද දිනය ග්‍රීෂ්මතම දිනය ලෙසින් වාර්තාගතව ඇත. කෙසේ නමුදු හෙට දිනේ පැහැදිලි ආකශයක් දැකගත හැකි වන නමුදු සැඩ සුළං හමාගෙන යාම සිදුවිය හ...

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ සතරවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු තිවුර අතට හැර...

  ලෝක් සභා මැතිවරණයේ සතරවන අදියරයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් තිවුර අතට හැරිගෙන යන බව යැයි ප්‍රදේශ ගණනාවකින් වාර්තා ලැබි ඇත. මෙම අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 9 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 71 ක ඡන්දදායක...

66 වන ජාතික සිනමා උළෙලේ සම්මාන ලැබු පිරිසගේ නම් මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව...

  66 වන ජාතික සිනමා උළෙලේ සම්මාන ලැබු පිරිසගේ නම් මහ 2019 මහ මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශ කිරිමට විධිවිධාන යොදවා තිබෙන බව ප්‍රවෘත්ති සහ ගුවන් විදුලි ප්‍රචාර කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කොට ඇත. ස්ව...

විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධියට උසස් අධ්‍යයනය අතිශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය බව උප...

  විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධියට උසස් අධ්‍යයනය අතිශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය බව උප ජනාධිපති එම් වෙන්කයියා නයිදු ප්‍රකාශ කොට ඇත. චෙන්නයිහි පැවැත්වුනු උපාධි ප්‍රදානොත්සවක් අමතමින් උප ජනාධිපති නයිදු ඒ අයුරින...

කාලගුණ අධ්‍යයන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශණ යටතේ ගොවින්ට හොඳ අස්වැන්න...

කාලගුණ අධ්‍යයන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදේශණ යටතේ මුළු රටපුරාම දේශිය ගොවින්ට හොඳ අස්වැන්නක් නෙලා ගැනිමට හැකිවුනු බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් එස් ඩි අත්‍රි ප්‍රකාශ කොට ඇත. අගනගර න...

ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 13 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශ 2 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 11...

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ තෙවන අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 13 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශ 2 ට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 116 ක අද ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම සිදු කෙරේ. මැතිවරණ කටයුතු සාමකාමිව සහ කිසුදු බාධයකින් තොරව පවත්වා ග...

ලෝක් සභා මැතිවරණ ඉතිරිව ඇති මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් උස්සන්න අතට හ...

ලෝක් සභා මැතිවරණ ඉතිරිව ඇති මැතිවරණ ව්‍යාපාර කටයුතු දැන් උස්සන්න අතට හැරිගෙන යන අතරට දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් වල නායකයෝ ඡන්දදායකයින්ව ආකර්ශණ කරගැනිමට මුළු රටපුරාම යාත්‍රා කරමින් නොකඩවාම ප්‍රයත්නයන්හි නි...

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ 7 වන සහ අවශානතම අදියරයට අදාල ප්‍රකාශ අද නිකුත් කෙරේ...

ලෝක් සභා මැතිවරණයේ 7 වන සහ අවශානතම අදියරයට අදාල ප්‍රකාශ අද නිකුත් කිරිමට නියමිතය. එම අදියරය යටතේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය 7 ක සහ මධ්‍ය රජයේ බල ප්‍රදේශයකට අයත් ඡන්ද කොට්ඨාශ 59 ක මෙයි 19 දා ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම ස...

අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි මහාරාස්ට්‍ර සහ රාජස්ථාන් යන ප්‍රාන්ත දෙකේ අද මැතිවරණ...

අග්‍රාමාත්‍ය නරෙන්ද්‍ර මෝදි මහතා මහාරාස්ට්‍ර සහ රාජස්ථාන් යන ප්‍රාන්ත දෙකේ අද මැතිවරණ වයාපාර ගණනාවකට සම්බන්ධවිමට නියමිතය. එතුමන් මහරාස්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ඩිනඩොරි සහ නන්දුර්බාර් යන ප්‍රදේශ දෙකේ සහ රාජස්ථ...