ජපන් විවෘත සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟවටයේ හි සින්ධු, සයිනා, ශ්‍රිකාන...

 ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ පැවෙත්වෙන ජපන් විවෘත සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟවටයේ හි පි.වි.සින්ධු, සයිනා නෙහවාල්, කේ. ශ්‍රිකාන්ත්, එච්. එස්. ප්‍රනොයි සහ සමිර් වෙර්මා යන ඉදිරි පෙළේ ඉන්දිය ක්‍රීඩක-ක්‍රීඩිකාවන...

ජපන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් ශූරතා තරඟ වටයේ ක්‍රිඩා සැකැසුම යටතේ සෑම අංශයක්ම...

ජපානයේ ටෝකියෝ හි පැවෙත්වෙන ජපන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් ශූරතා තරඟ වටයේහි ක්‍රිඩා සැකැසුම යටතේ සෑම අංශයක්ම ඇතුලත් වන විධියෙන් ඉන්දියවට ක්‍රිඩා වට 11කට තරඟ කිරීමට සිදුවි ඇත. මෙම තරඟ වටයේ ආරඹ තරඟ වාරයේහි මෑතද...

මාර්ෂල් ආර්ට්ස් තරඟ වටයේහි ඉන්දියාව පදක්කම් සතරක් දිනා ගනි....

අෂ්ගබාත් හි ඊයේ පැවෙත්වුණු පස්වන ආසියානු ගෘහස්ථ සහ මාර්ෂල් ආර්ට්ස් ක්‍රිඩා උලෙලේ තුන්වන දිනයේ දි  ඉන්දියාවට ස්වර්ණ පදක්කම්ක් සමගින් රිදි දෙකක් සහ එක් ලෝකඩ පදක්කමකුත් සමගින් පදක්කම් සතරක් දිනා ගෙනිමට ...

අහ්මෙත් කොමෙර්ත් තරුණ බොක්ෂිං සූරතා තරඟ වටයේහි ඉන්දිය කාන්තා බොක්ෂිං ක...

අහ්මෙත් කොමෙර්ත් තරුණ බොක්ෂිං සූරතා තරඟ වටයේහි ස්වර්ණ පදක්කමකුත් සමගින් රිදී සතරක් සහ ලොකඩ තුනකුත් සමගින් ඉන්දිය කාන්තා බොක්ෂිං ක්‍රිඩිකාවන්ට කැපි පෙනීමට සමත්ව ඇත. තුර්කියේ ඉස්තාම්බුල් නගරයේහි එම තරඟ...

කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් සුපර් සෙරිස් තරඟ වටයේ අවශාන වටයට පි.වි.සින්ධ...

දකුණු කොරියාවේ අගනුවර සෝල් නගරයේහි පැවෙත්වෙන කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් සුපර් සෙරිස් තරඟ වටයේ අවශාන වටයට ඕලිම්පික් රිදි පදක්කමක් හිමිකරගෙන සිටින ඉන්දිය ක්‍රිඩාකා පි.වි.සින්ධු , අද ජපානයේ නොජෝමි ඔකුහරා...

කොරියන් විවෘත සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි පි.වි.සින්ධු අර්ධ අව...

  කොරියන් විවෘත සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි ඕලිම්පික් රිදි පදක්කම් ලාබි පි.වි.සින්ධුට කාන්තා කේවල අර්ධ අවශාන වටයට ප්‍රවේශ වීමට සමත් වි ඇත. මීලඟ තරඟයේදි ඇයට සුං ජි හ්යුන් හෝ චින ක්‍රිඩිකා...

කොරියන් සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි පි.වි.සින්ධු ජපානයේ මිනත්ස...

දකුණු කොරියාවේ අගනුවර සෝල්හි අද පැවෙත්වෙන කොරියන් සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි කාන්තා කේවල අවශාන පූර්ව තරඟය සඳහා ඉන්දිය  පි.වි.සින්ධු ජපානයේ මිනත්සු මටානිට එරෙහිව ක්‍රිඩා කිරීමට නියමිතව ඇත....

පැරීසියට 2014 සහ ලොස් එන්ජෙලසයට 2028 ඕලිම්පික් උලෙල පැවෙත්වීමට වරම පිර...

පැරීස් නගරයට 2014 වසරේ සහ ලොස් එන්ජෙලස් නගරයට 2028 වසරේ ඕලිම්පික් උලෙල පැවෙත්වීමට වරම පිරි නැමි ඇත. මුලින්ම නගර දෙකම 2014 දි ඕලිම්පික් උලෙල පැවෙත්විමට අපේක්ෂා කල ද IOC කමිටුව අරමුදල් ලබාදිමකට වු සහති...

කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩකයෝ අද තරඟ වදිති....

  දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේහි පැවෙත්වෙන කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි පි.වි. සින්ධු ඇතුළුව ඉන්දිය ක්‍රිඩකයින් 14 ක් අද තරඟ වදිති. සයිනා නෙහවාල් මෙම තරඟ වටයට සහභාගි නොවීම හේතුවෙන් කේවල කාන...

කොරියන් සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟවටය අද ආරඹ වේ.  ඉන්දිය නියෝජිත කණ්...

කොරියන් සුපර් සෙරිස් බෙඩ්මින්ටන් තරඟවටය අද සිට ආරඹවීමට යන අතර ඉන්දිය නියෝජිත කණ්ඩායම ලෝක ශූරතාවේ රිදි පදක්කම් හිමි කරගත් පි.වි. සින්ධුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පිටත්ව යනු ඇත....