ඩෙන්මාර්ක් විවෘත බැඩ්මින්ටන් ශූරතා තරඟ වටයේහි සමිර් වර්මා, කිඩම්බි ශ්‍...

ඩෙන්මාර්කයේ (Denmark) ඔඩෙන්ස්හි (Odense) දැන් පැවැත්වෙන ඩෙන්මාර්ක් විවෘත බැඩ්මින්ටන් ශූරතා තරඟ (Denmark Open badminton tournament)  වටයේහි සමිර් වර්මා, කිඩම්බි ශ්‍රීකාන්ත් සහ සයිනා නෙහවාල් යන ඉන්දිය ...

අර්ජන්ටිනාවේ පැවැත්වුනු තරුණ ඕලිම්පිකි ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දිය පුරුෂ සහ...

අර්ජන්ටිනාවේ බුවෙනොස් අයිරෙස්හි පැවැත්වුනු තරුණ ඕලිම්පිකි ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දිය පුරුෂ සහ කාන්තා යන හොකි කණ්ඩායම් දෙකට රිදි පදක්කම් හිමි කරගැනිමට සමත්වි ඇත. කෙසේ නමුදු අවශාන වටයේහි ඉන්දිය පුරුෂ කණ්ඩා...

බුවනොස් අයිරෙස් තරුණ ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දිය පුරුෂ සහ කාන්තා ...

අර්ජන්ටිනාවේ (Argentinian) අගනගර බුවනොස් අයිරෙස්හි (Buenos Aires) පැවැත්වෙන තරුණ ඕලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේහි (Youth Olympics) පුරුෂ සහ කාන්තා යන ඉන්දිය හොකි කණ්ඩායම් දෙකට අවශාන වටයට පිවිසිමට සමත්වි ඇත....

ආසියා පැර ක්‍රීඩා උළෙලේ අවශන් දිනයේදිත් ඉන්දියාව තවත් ස්වර්ණ පදක්කම් 2...

ඉන්දුනිසියාවේ අගනගර ජකර්තාවේහි පැවැත්වුනු ආසියා පැර ක්‍රීඩා උළෙලේ (Asian Para Games) අවශන් දිනය වු ඊයෙත් ඉන්දිය ක්‍රීඩක ක්‍රිඩිකාවෝ තවත් ස්වර්ණ පදක්කම් 2 ක් එක්කර ගනිමින් රටට දිනාගැනිමට හැකිවුනු පදක්...

ක්‍රිකට්:ඉන්දියාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් අතර හයිද්‍රාබාද්හිදී අවසන් ටෙස්...

ඉන්දියාව සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් අතර දෙවන හා අවසාන ක්‍රිකට් තරගය අද හයිද්‍රාබාද්හිදීඅද සිට පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම තරගය අද උදෑසන 9.30 සිට ආරම්භ වේ....

දුනු විදීම් ක්‍රීඩක හර්වින්දර් සිංග් ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඉන්ද...

ධාවන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජකර්තාහි ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඉන්දියාවටරිදී හා ලෝකඩ පදක්කම් එකතු කළ අතර දුනු විදීම් ක්‍රීඩක හර්වින්දර් සිංග් ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේපිරිමිකේවල තරඟයේඉන්දියාවට හත්ව...

ආසියානු පැර ක්‍රීඩා උළෙලේහි ඉන්දියාවට ස්වර්ණ 3 ක් සමගින් පදක්කම් 11 ක්...

ඉන්දුනිසියාවේ අගනගර ජකර්තාවේහි පැවැත්වෙන ආසියානු පැර ක්‍රීඩා උළෙලේහි (Para Asian Games) තුන්වන වන දිනයේහි ස්වර්ණ පදක්කම් 3 ක් සමගින් ඉන්දියාවට පදක්කම් 11ක් අද දනයේහි දිනා ගැනිමට සමත්වි වුවාය. ස්වර්ණ ...

ජකර්තාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු පැර ගේම්ස් ක්‍රීඩා උත්සවයේදි ඉන්දියාවට ස්වර...

ජකර්තාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු පැර ගේම්ස් ක්‍රීඩා (Asian Para Games) උළෙලේදි ඉන්දියාවට පසුගිය සඳු දින ස්වර්ණ පදක්කම් තුනක් සමගින් පදක්කම් 11ක් දිනා ගැනිමට සමත්වි ඇත. පදක්කම් දිනාගත් සංඛයාව දැස බලන විට ස්...