ความสัมพันธ์ อินเดีย-อิหร่านได้รับการส่งเสริม...

ประธานาธิบดีอิหร่าน ดร. ฮัสซัน โรหานี เยือนอินเดีย เป็นเวลาสามวัน เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างอินเดีย-อิหร่าน ซึ่งทั้งนี้เป็นการเยือนอินเดียครั้งแรก ภายหลังที่เข้ารับหน้าที่เป็นประธานาธิบด...