වෙනිසුවේලාවේ අර්බුදය නොකඩවාම අයහපත් අතට හැරි යයි...

පිටපත : දිල්ලියේ, සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ, අධ්‍යක්ෂක, ආචාර්‍ය. ආශ් නරයින් රොයි ගෙන් වෙනිසුවේලාවට යුගයක සිට දේශපාගනමය නොසන්සුන්තා, හිංසා, අධික-උද්ධමනය සහ ආහාර සහ ඖසධ හිඟ වැනි ප්‍රශ්ණ ගොඩටකට පැටලි ...

ඉන්දියාව දකුණු අෆ්‍රිකාව සමගින් ගෙනයන සිය බැඳීම්  ශක්තිමත් කරයි...

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ ආරාධනයකින් දකුණු අෆ්‍රිකාවේ ජනාධිපති සිරිල් රාමෆෝසාගේ ඉන්දිය චාරිකාව සිදුවිය. 2019 වසරේ ඉන්දිය ජනරජ දින උළලේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාත් ඔහු විය. දකුණු අෆ්‍රිකානු ජනාධ...

ඉන්දිය ජනරජයේ ගෞරවාන්විත දුෂ්කර ගමන...

ඉන්දියාව ඇගේ 70 වන ජනරජ දිනය සමරයි. එක විධියකින් මෙය අනාගතය දැස බැලිමක් මෙන්ම තව විධියකින් යුගයක් ඇය වින්ද දුෂ්කරතා ගැන නැවත සිහිපත් කිරිම සහ අනතුරුව ඇය දිනාගත් ජනරජය ගැන ප්‍රීතිප්‍ර මෝදයට පත්විම වැඩ...

ඉන්දිය සාර්ථක අභ්‍යාවකාශ ගවේෂණය දිගමතම...

ඉන්දිය අභ්‍යාවකාශ වැඩසටහන සාර්ථක ප්‍රක්ෂේපණ මෙහෙවරවල් ගණනාවක් සමගින් නොකඩවාම ක්‍රියාත්මක කරගෙන යයි. Microsat R සහ KalamSat, යන දෙක ඉන්දියාව මෑතදි ප්‍රක්ෂේපණ කල චන්ද්‍රිකා දෙක වෙති. දකුණු ඉන්දිය ආන්ද්...

ඉන්දියානු වර්ධනයේ කතාව තවදුරටත් ඉදිරියට...

2018-19 වනදා සඳහා ඉන්දියාවේ සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 7.3 ක් වන අතර, 2019-20 සඳහා සියයට 7.5 ක වර්ධනයක් සාපේක්ෂව ඉහළ අගයක් ගන්නා අතර, “ජගත් ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම” යනුවෙන් හඳුන්වන නවතම ජා...

15 වන ප්‍රවාසි භාර්තිය දිවස්...

15 වන ප්‍රවාසි භාර්තිය දිවාස් වරනාසිහි පැවැත්වෙන්නේ මහත් උද්යෝගයකින්ය. මෙම වසරේ සමුළුවේ ප්රධාන ආරාධිතයා වූයේ මුරුසියේ අගමැති නීතිඥ ජුන්නුත් මහතාය. ඔහු ප්රධාන දේශනය පවත්වන ලදී. අග්රාමාත්ය මෝදි මැතිතුම...