Vikosivyausalamavyavamiamafichoyamagaidiwilayani Pooch, jimbo la Jammu na Kashmir.

Vikosivyausalamavimevamiasehemuyamafichoyamagaidinakupatakiasikikubwa cha silahawilayani Pooch katikajimbo la Jammu na Kashmir. Hiinibaadayakikosi cha jeshipamojanapolisikuanzishaopareshenizakuwasakamagaidikatikaeneo la Chapriyanbaadayakudokezewahiyojana. Silahazilizotwaliwanipamojanabundukiainaya AK-56, mifukonneyarisasiyabundukiainaya AK-47, grinedikuminanne, risasimiambilinasabininasabazabundukiainaya AK-47, risasithelathininamojazabastolanavifaavinginevyakivita.