ஃப்ரான்ஸில் வசிக்கும் யுனெஸ்கோ ஒருங்கிணைப்பாளர் சாம் விஜய்.-

சந்திப்பு: பி.குருமூர்த்தி

பர்மியத் தமிழர்களைக் கண்டு கள ஆய்வு செய்தோம். தனி நாயகம் அடிகளார் செய்த பணியை  நான் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன்.

Pin It