அங்கும் இங்கும் – தீபாவளி

எம் சேதுராமலிங்கம்.

வடக்கிலும் தெற்கிலும் தீபாவளி கொண்டாடப்படுவதற்குக் காரணங்கள் வெவ்வேறாக உள்ளன. சமண மதத்தினரும் இந்நாளை மஹாவீரர் இயற்கை எய்திய நாளாக அனுசரிக்கின்றனர்.

 

Pin It