அங்கும் இங்கும் – புரந்தரதாஸர்

வழங்குபவர் ஆர் மீனாட்சி

கர்நாடக சங்கீதத்தின் பிதாமகனாகப் போற்றப்படுபவர். ரத்தின வியாபாரம் செய்யும் பெரும்பணக்காரரான தந்தைக்கு மகனுக்கு மகனாகப் பிறந்தவர், கையில் ஒரு காசின்றி மகாலட்சுமியை அழைத்துப் பாடலியற்றினார்.

Pin It