அங்கும் இங்கும் – முத்துசுவாமி தீட்சிதர்

ஆர் மீனாட்சி

இசை, சமஸ்கிருதம், தமிழ், தெலுங்கு என அனைத்தையும் கற்று வாரனாசியில் சித்தி பெற்று கங்கை நீரை வீணையாக உருவகப்படுத்தி அதை வீணையாகவே மீட்டியவர்.

Pin It