அங்கும் இங்கும்

எஸ்.அழகேசன்

இந்தியாவின் முதல் வானொலி நிலையம் 1927-ம் ஆண்டு ரேடியோ கிளப் ஆஃப் பாம்பே என்ற தனியார் நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்டு மும்பை மற்றும் கொல்கத்தாவில் ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

Pin It