அறிவியல் அரும்புகள் – கொசு கடிப்பதில்லை

டாக்டர் டி வி வெங்கடேஸ்வரன்

நாம் நினைப்பது போல் கொசு, தன் உணவுக்காக நம் ரத்தத்தை உறிஞ்சுவதில்லை. அதன் உணவு பூந்தேன் மற்றும் பழங்களேயாகும்.

Pin It